ก่อสร้างแบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08 แบบดัดแปลงที่ จ.ศรีสะเกษ

เป็นบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08 อีกหลังที่ปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางเจา้ของบ้านได้ซื้อแบบบ้านไปปลูกสร้างเองที่ จ.ศรีสะเกษ ครับ โดยความพิเศษของหลังนี้มีการต่อเติม ส่วนด้านของของตัวบ้านให้ขยายออกไปเป็นพื้นที่โถงที่กว้างขึ้นพร้อมกับเป็นส่วนจอดรถยนต์ที่มีหลังคาด้านฟ้าด้านบน เพื่อใช้นั่งรับชมวิว ทิวทัศน์รอบๆบ้าน ซึ่งก็เป็นตัวอย่างการดัดแปลงที่แตกต่างละน่าสนใจอีกหลังที่ท่านสามารถนำไปปรับประยุกต์ได้ครับ ทางเพจต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านเป็นอย่างสูง และท่านสามาารถเข้าดูข้อมูลแบบบ้าน MD08 ได้ที่ ==>  แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่งMD08

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08

 

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08

{loadmoduleid 96}

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

© 2018 Banpatan Moderate Co.,Ltd. All Rights Reserved. สววนลิขสิทธิ์ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต Designed By Banpatan