รีวิวก่อสร้างแบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง MD08 กรุงเทพ

แบบบ้านโมเดิร์นชั้นครึ่ง

 MD08 ที กรุงเทพมหานคร โดยสำหรับบ้านหลังนี้ได้ก่อสร้างเสร็จและได้อยู่อาศัยมาแล้วระยะหนึ่ง และพร้อมๆกับการเตรียมปรับภูมิทํศน์รอบๆบ้านเพื่อให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้นครับ สำหรับภาพรวมของบ้านหลังนี้ได้ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน และมีการเลือกใช้สีโทนธรรมชาติ (Earth Tone) เช่น น้ำตาล เทา เขียว ซึ่งเป็นลักษณะการใช้สีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากเลยทีึเดียวครับ ซึ่งท่านที่กำลังก่อสร้างสามารถนำไปประยุกต์ดัดแปลงได้ ทั้งนี้ท่านสามารถดูภาพก่อสร้างอีกมากมายที่เพจของเราครับ www.facebook.com/modernhomeplan 

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

© 2018 Banpatan Moderate Co.,Ltd. All Rights Reserved. สววนลิขสิทธิ์ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต Designed By Banpatan