รีวิวก่อสร้างแบบบ้านโมเดิร์นยกใต้ถุนสูง MD07

รีวิวก่อสร้างแบบบ้านโมเดิร์นยกใต้ถุนสูง MD07 
แบบบ้านโมเดิร์น MD07 ออกแบบในรูปทรงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบไทยๆในลักษณะยกใต้ถุนสูง เพื่อใช้พื้นที่ใต้ถุน เป็นพื้นที่พักผ่อน นั่้งเล่น รับแขก หรือทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัว ซึ่งการยกพื้นสูงจช่วยทำให้ชมพักผ่านตัวบ้าน เกิดความเย้นจากธรรมชาติ สำหรับ MD07 ที่นำมาให้ชมวันนี้ทางเจ้าของบ้านได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้เข้าอยู่อาศํยมาช่วงระยะหนึ่งแล้วครับ โดยตัวบ้านมีการดัดแปลงเล็กน้อยในส่วนบันไดทางขีนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ดิน และการต่อเติมด้านล่างใต้ถุน โอกาสนี้ทางเพจต้องขอขอบคุณท่านเจ้าขอิงบ้านเป็นอย่างสูงและท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดแบบบ้านไ้ด้ที่ http://www.planmodernhome.com

 แบบบ้านโมเดิร์นใต้ถุนสูง

แบบบ้านสไตล์อื่นๆ

เพจรีวิวก่อสร้างจริงทั่วประเทศ

© 2018 Banpatan Moderate Co.,Ltd. All Rights Reserved. สววนลิขสิทธิ์ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต Designed By Banpatan